ลุ้นสุดตัว! คลังจ่อยื่น เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 เตรียมช่วยกลุ่มตกหล่น - ผู้ถือบัตรคนจน.จากกรณีที่กระทรวงการคลัง ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มนี้ ยังมีกลุ่มคนที่ตกหล่นอีก 1.7 ล้านคน ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จทั้งนี้ ทางคณะกรรมการเยียวยาฯ จะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้ง ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เพื่อหารือว่า ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มีเท่าไร และได้รับการช่วยเหลือจากมาตรการอื่น ๆ หรือไม่ เช่น เป็นหัวหน้าเกษตรกรที่ได้รับเงินจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกร มีชื่อในประกันสังคม ไหม เป็นกลุ่มข้าราชการ หรือกลุ่มเปราะบาง หรือไม่ หากคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการเยียวยาจากโครงการต่าง ๆ ที่ว่ามาข้างต้น ก็อาจจะได้รับเงินเราไม่ทิ้งกัน 5,000 บาท 3 เดือนนอกจากนี้ จะมีการเสนอแนวทางเพื่อเยียวยา กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 2.4 ล้านคน ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ของรัฐ แต่ต้องย้ำว่า คนทั้ง 2 กลุ่มนี้ จะต้องไม่ไปซ้ำกับกลุ่มเยียวยาเกษตรกร ข้าราชการ และอยู่ในประกันสังคมขอบคุณ varietyded