ใครขึ้นสถานะนี้ พรุ่งนี้เตรียมเงินเข้า 5000.



มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com (คลิกที่นี่) ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก (Covid-19) ซึ่งหลังจากที่ระบบ AI ตรวจสอบคัดกรอง ปรากฏว่า มีประชาชนหลายคนออกมาโวยวาย เนื่องจากการตรวจสอบที่ไม่ตรงตามความจริง และทำให้หลายคนไม่ได้สิทธิรับเงินดังกล่าว อย่างไรก็ตามทางกระทรวงการคลัง จะมีการเปิดให้ประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียนยื่นอุทธรณ์ที่หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งคนกลุ่มนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบ อย่างเข้มงวดต่อไปนั้น

ล่าสุด เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.com มีสถานะขึ้นมาใหม่ หลังจากที่ประชาชนที่ตรวจสอบสถานะ ซึ่งหลายคนที่ขึ้นว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม มีการเข้าไปสอบถามกับทางกรุงไทย ซึ่ง Krungthai Care ก็ได้ตอบข้อสงสัยนี้


สำหรับผู้ที่ขึ้นว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่ม ซึ่งสถานะดังดล่าว อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มว่าเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขของมาตรการฯ หรือไม่ ซึ่งระบบกำลังตรวจสอบและจะทยอยแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งต่อไป



อย่างไรก็ตามหากใครขึ้นสถานะตามนี้วันที่ 21-22 เมษายน รอลุ้นกันได้เลยจ้า

ขอบคุณ ธนาคารกรุงไทย และกระทรวงการคลัง, siamnews