รีบเช็คด่วน วันนี้ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เข้าอีก 7 แสนราย..จากกรณีที่ทางรัฐบาลมีมาตรการออกมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID โดยการลงทะเบียนผ่านทาง www เราไม่ทิ้งกัน com เพื่อรับเงิน 5000 บาท นาน 6 เดือน เปิดให้เริ่มลงทะเบียนตัเงแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ซึ่งวันที่ 8 เมษายน ผ่านมาเริ่มมีผู้ที่ลงทะเบียนและถูกพิจารณาให้ได้รับเงินล็อตแรกไปแล้วกว่า 2 แสนคน ซึ่งจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีวันแรกจำนวน 5000 บาท นานต่อเนื่อง 6 เดือนเราไม่ทิ้งกัน

ซึ่งล่าสุดวันนี้ 9 เมษายน 2563 จะมีผู้ที่ได้รับเงินล็อตที่ 2 ที่ผ่านการพิจารณาและได้รับเงินโอนเข้าบัญชี จำนวน 7 แสนคน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าของวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าวันนี้เป็นคิวการโอนเงินให้กับอาชีพรับจ้างผู้ที่ได้รับเงินโอน

สถานะผู้ที่ได้รับเงินโอนเข้าเรียบร้อยแล้วดีใจสำหรับผู้ที่ได้รับเงิน 5000 บาท ด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาต้องรอดูในวันพรุ่งนี้ 10 เมษายน 2563 ต่อไปค่ะ

ขอบคุณ siamtoday